Viki Kids Club

EU - ESF

Provoz soukromé školky a Montessori školky je podpořen z ESF v rámci operačního programu Zaměstnanost.

EU - Evropský sociální fond

Název projektu: Viki Kids Club

 • Číslo a název výzvy: 03_15_035 Podpora vybudování a provozu zařízení péče o děti předškolního věku pro podniky i veřejnost mimo hl. m. Prahu
 • číslo a název prioritní osy: 03.1 Podpora zaměstnanosti a adaptability pracovní síly
 • číslo a název investiční priority: 03.1.51 Rovnost žen a mužů ve všech oblastech, a to i pokud jde o přístup k zaměstnání a kariérní postup, sladění pracovního a soukromého života a podpora stejné odměny za stejnou práci
 • číslo a název tematického cíle: TC 08 Podpora zaměstnanosti a podpora mobility pracovních sil
 • číslo a název specifického cíle: 03.1.51.1 Snížit rozdíly v postavení žen a mužů na trhu práce
 • harmonogram projektu: 1.2.2016 – 31.1.2018
 • kapacita zařízení: 24
 • cílová skupina projektu dle typu zařízení: veřejnost
 • typ zařízení péče o děti předškolního věku: zařízení provozované na základě živnostenského oprávnění.

Název projektu: Viki Kids Club II

 • Číslo a název výzvy: 03_15_035 Podpora vybudování a provozu zařízení péče o děti předškolního věku pro podniky i veřejnost mimo hl. m. Prahu
 • číslo a název prioritní osy: 03.1 Podpora zaměstnanosti a adaptability pracovní síly
 • číslo a název investiční priority: 03.1.51 Rovnost žen a mužů ve všech oblastech, a to i pokud jde o přístup k zaměstnání a kariérní postup, sladění pracovního a soukromého života a podpora stejné odměny za stejnou práci
 • číslo a název tematického cíle: TC 08 Podpora zaměstnanosti a podpora mobility pracovních sil
 • číslo a název specifického cíle: 03.1.51.1 Snížit rozdíly v postavení žen a mužů na trhu práce
 • harmonogram projektu: 1.2.2016 – 31.1.2018
 • kapacita zařízení: 21
 • cílová skupina projektu dle typu zařízení: veřejnost
 • typ zařízení péče o děti předškolního věku: zařízení provozované na základě živnostenského oprávnění.

Prázdninová školka pro děti z jiných školek

 

Příměstské tábory:
Sportovně jazykový
Kreativní
Kreativní s angličtinou
Přihláška na tábory

 

Novinka : Dětská sportovní akademie

 

Evropská unie - Evropský sociální fond, operační program Zaměstnanost. Více zde.
Evropská unie - Evropský sociální fond, operační program Zaměstnanost

 
czeng