Viki Kids Club

Splněný sen pro Vás a Vaše děti

V krásném prostředí nově zrekonstruovaného Centra Viktoria Vás přivítají příjemné prostory Dětského klubu Viki Kids Club. Vaše dítě je tím nejcennějším pokladem, který máte, proto je na místě pe livě zvážit a promyslet, kam bude docházet téměř každý den, v jakém prostředí si bude hrát a pohybovat se, co a kdo na něj bude mít denně vliv.

Proč jazyková školka?

Jazykové znalosti patří mezi nejkomplexnější schopnosti, které si člověk osvojí na začátku svého života. Malé dítě nevnímá cizí jazyk, ale melodii, rytmus a zvuky a má úžasnou schopnost odposlouchávat a napodobňovat to co slyší a navíc ho to baví. Zatímco většina dospělých vnímá učení cizího jazyka jako náročnou a obtížnou činnost, pro děti je to jen dětská hra. A že se jedná o cizí jazyk se dozvídají až mnohem později. Vědecké studie dokázaly, že učení se další řeči je v raném věku tak efektivní a úspěšné, protože všechny řečové vjemy se ukládají do stejné části mozku do věku 7 let. V pozdějším věku se pro každou řeč, kterou se učíme, tvoří jiná síť neuronů, nastává přepínání mezi těmito sítěmi, tudíž obtíž navíc. Zkušení jazykovědci proto doporučují začít se seznamovat s dalším jazykem co nejdříve.

Dopřejte proto svým dětem naučit se cizí jazyk nenásilnou formou, formou hry. Začněte připravovat své dítě na úspěšnější vstup do života již nyní, tato šance se pro vaše dítě nebude již nikdy opakovat. Ve školním věku se již bude muset jazyk učit, teď si bude s cizím jazykem hrát a „nasávat ho všemi póry jako houba“.

Proč právě my?

Je dobře, že pro své dítě máte dnes na výběr vícero školek, které nabízí celodenní komunikaci v cizím jazyce. Proto doporučujeme navštívit jejich prostory, seznámit se i s okolím a personálem. V dnešní uspěchané době je důležitá i nabídka dalších zajímavých aktivit pro dítě v místě, abyste ušetřili čas zbytečným přejížděním. Pokud tam najdou další vyžití i ostatní členové rodiny, je to bonus navíc. Neméně důležitá je i dostupnost a parkování, vždyť tam budete jezdit 2x za den. Tohle všechno vám již každá školka uspokojivě nenabídne, a proto jsme vděční, že se nám podařilo vybudovat Viki Kids Club právě tam, kde je a skloubit hlavně jazyk se sportem i kreativitou. Posuďte prosím sami a vyberte pro své dítě i pro sebe tu nejvhodnější variantu a Viki Kids Club bude poctěn, pokud vaše volba padne na něj. O vaši ratolest se postaráme s veškerou péčí a naučíme ji vnímat AJ i další jazyky jako příjemnou a přirozenou zábavu, o čem se přesvědčíte na pravidelných besídkách, na kterých jste předem srdečně vítáni.

Co u nás najdete?

  • Anglický klub s celodenní komunikací v AJ pro děti od 2 let
  • Český klub s celodenní péčí o děti pro děti 3 let
  • Nany Baby Club - jesličky pro nejmenší děti od 2 let s možností výuky jazyků a sportovní a taneční přípravy, pravidelné i nepravidelné hlídání.
  • Montessori výuka – pravidelně jednou týdně v rámci běžného školkového programu pod vedením certifikované lektorky.
  • Zájmové aktivity: anglický jazyk, německý jazyk, Španělský jazyk, Francouzský jazyk, ruský jazyk, tenis, sportíček, dětská jóga, dramatický kroužek s hudebními prvky, výtvarná a kreativní dílna, zumba s aerobikem, wellness kroužek (sauna, pára, vířivka) ...
  • Sportovně jazykový příměstský tábor pro děti od 5 let v době letních prázdnin
  • Prázdninová školka pro děti z jiných školek v době letních prázdnin.

Děti mají k dispozici všechna sportoviště, která areál sportovního centra nabízí. Pro děti je připraven pestrý vzdělávací program, aby zajímavě a plnohodnotně využily čas strávený ve školce. Např. bohatý výtvarně zaměřený program, enviromentální program, program zaměřený na hudební výchovu. Součástí kulturní výchovy jsou i pravidelné návštěvy dětských divadelních představení. Na vycházkách do klidného okolí cyklostezky vedeme děti k lásce a úctě k přírodě, k čemu nám hodně pomáhá i nově zbudovaná obora v místní městské části, kde děti mohou vidět různá domácí zvířátka, která již dnes nemají možnost běžně potkat. V areálu děti mají i svou zahrádku, kde pěstují kytičky, jahůdky, hrášek, rajčátka, fazole…pravidelně o zahrádku pečují a chodí ji zalévat. Děti si každoročně dopěstují i několik velkých dýní, které jim p. učitelky na Halloween vydlabou a upraví do známé halloweenské podoby.

Viki Kids Club

Viki Kids Club je dětský klub splňující všechny sny rodičů a dětí. Celodenní péče o děti, zábava a zájmové kroužky. Sportovní a relaxační vyžití v areálu i pro rodiče, které je možné v restauraci rozšířit o gurmánský zážitek. žádné přejíždění, ale vše na jednom místě.

Bližší informace o jazykové školce Viki Kids Klub v Brně se dozvíte na tel. 724057290 a na Centrum Viktoria.

Prázdninová školka pro děti z jiných školek

 

Příměstské tábory:
Sportovně jazykový
Kreativní
Kreativní s angličtinou
Přihláška na tábory

 

Novinka : Dětská sportovní akademie

 

Evropská unie - Evropský sociální fond, operační program Zaměstnanost. Více zde.
Evropská unie - Evropský sociální fond, operační program Zaměstnanost

 
czeng